Renovatie Lorentzhof

In ’t kort:
Volgt nog…  

Opdrachtgever: Woningstichting Ons Doel
Stichtingskosten: €10,1M

Overige info:
Volgt nog…

Categories: Woon & Zorg