Wat doen wij?

webbers bouwmanagementWebbers Bouwmanagement bv is medio 2006 opgericht door Jacques Webbers en is gevestigd in Leiderdorp. Het bureau adviseert in de bouw en werkt onafhankelijk voor diverse gevarieerde opdrachtgevers zoals:

 • gemeenten
 • overheid
 • woningbouwverenigingen
 • zorg- en onderwijsinstellingen
 • particulieren.

Wij hebben een ruime ervaring in het leiden van projecten en het voeren van directie. We begeleiden opdrachtgevers bij het realiseren van gestelde doelen binnen afgesproken projectkaders t.a.v. geld, organisatie, tijd , informatie en kwaliteit.

Wij zijn in staat het totale bouwproces te begeleiden. Het proces dat begint bij de initiatieffase met het daarbij opstellen van een programma van eisen tot en met de finale oplevering met de bijbehorende nazorg. Dit alles trachten wij met elkaar te bewerkstelligen in een positieve enthousiaste sfeer waarbij passie en beleving heel belangrijk zijn. Dit alles met het doel de opdrachtgever tijdens het bouwproces te begeleiden, zo veel als mogelijk te ontzorgen en datgene te bieden wat een opdrachtgever van verlangt.

1. Initatief- en ontwerpfase

 • programma van eisen
 • haalbaarheidsonderzoek
 • kostenramingen
 • aansturing ontwerpteam
 • STABU bestekken en technische omschrijvingen

2. Directievoering en toezicht

 • budget- en bouwkostenbewaking
 • risicoanalyse en beheersmaatregelen
 • directiebegrotingen
 • projectadministratie
 • planning en tijd
 • kwaliteitcontrole
 • veiligheid en milieu
 • brandveiligheid
 • controle bestek en tekeningen

3. Beheer en onderhoud

 • meerjarenonderhoudsplanning
 • management onderhoudswerkzaamheden